جلسات روم‌های توسعه، هم افزایی و مشارکت در کسب و کار به مدل BNI:

  • روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)
  • ساعت ۲۰:۳۰
اسکرول به بالا