آشنایی بیشتر

بسترهای میزبانی سیحا

هاست ارائه شده در سرورهای اختصاصی سیحا در بهترین دیتاسنترهای جهان مدیریت میگردد. این سرویس کاملا با پلتفرم‌های سیحا بهینه سازی شده و باعث بیشترین میزان سازگاری، سرعت و پایداری خواهد بود.